Mã số : Công điện số 12/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 25/07/2016

Hồi 9h30 ngày 25 tháng 7 năm 2016, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 12 về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông.