Mã số : Công điện số 6894 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: về tình hình cơ bão số 1 trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 27/07/2016

Về tình hình cơ bão số 1 trên biển đông