Mã số : Công điện số 16/CĐ-TW
Tên văn bản: Về việc cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT và TKCN Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/07/2016