Mã số : Quyết định số 92/QĐ-TWPCTT
Tên văn bản: phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTT năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 01/08/2016

phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai năm 2016