Mã số : Công điện số 17/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình mưa lũ và các tình huống bất thường
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 10/08/2016