Mã số : Thông báo số 743/TB-ATMT
Tên văn bản: Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 12/08/2016