Mã số : Công điện số CĐ 7644/BCT-ATMT
Tên văn bản: ứng phó với cơn bão số 3
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 18/08/2016