Mã số : Công điện số 1478/CĐ-TTg
Tên văn bản: ứng phó với cơn bão số 3
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2016