Mã số : Thông báo số 3049/TB-BLĐTBXH
Tên văn bản: tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động TBXH
Ngày ban hành: 23/08/2016