Mã số : Công điện số 20/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT và TKCN Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 24/08/2016