Mã số : Công điện số 21/CĐ-TW
Tên văn bản: về áp thấp nhiệt đới khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 11/09/2016