Mã số : Công điện số 8860 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: thực hiện Công điện số 25⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 21/09/2016