Mã số : Công điện số 26/CĐ-TW
Tên văn bản: Về tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Aere
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Trưởng ban Chỉ đạo TW về PCTT Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 06/10/2016