Mã số : Công điện số 27/CĐ-TW
Tên văn bản: về tình hình mưa lớn và triều cường
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 12/10/2016