Mã số : 43/2010/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 29/12/2010