Mã số : Công điện số 29/CĐ-TW
Tên văn bản: về tình hình mưa lũ và cơn bão trên biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 14/10/2016