Mã số : Công điện số 9817 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: về việc ứng phó với mưa, bão
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Tô Xuân Bảo - Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 15/10/2016