Mã số : Công điện số 30/CĐ-TW
Tên văn bản: Điều chỉnh vùng nguy hiểm của bão số 7
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 17/10/2016