Mã số : Công điện số 33/CĐ-TW
Tên văn bản: về tình hình mưa lũ ở Trung bộ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 31/10/2016