Mã số : Công điện số 10423 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: về việc ứng phó với mưa lũ miền Trung
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 02/11/2016