Mã số : Công điện số 35/CĐ-TW
Tên văn bản: về áp thấp nhiệt đới trên biển
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng TW về PCTT Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 03/11/2016