Mã số : Công điện số 38/CĐ-TW
Tên văn bản: Chủ động ứng phó với mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 24/11/2016