Mã số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: BLĐ - BYT
Ngày ban hành: 21/05/2012