Mã số : Công điện số 39/CĐ-TW
Tên văn bản: Ứng phó với bão trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng TW về PCTT Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 25/11/2016