Mã số : Chỉ thị số 14/CT-BCT
Tên văn bản: Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 28/11/2016