Mã số : Công điện số 42/CĐ-TW
Tên văn bản: Áp thấp nhiệt đới khu vực Nam biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 11/12/2016