Mã số : Công điện số 2263/CĐ-TTg
Tên văn bản: chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 15/12/2016