Mã số : Thông tư số 31/2016/TT-BCT
Tên văn bản: ban hành QCVN 01:2016⁄BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 15/12/2016