Mã số : Công điện số 42/CĐ-TW
Tên văn bản: về cơn bão trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 25/12/2016