Mã số : 27/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: TT Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/10/2013