Mã số : Công điện số 12536 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với cơn bão số 10
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 27/12/2016