Mã số : Nghị định số 107/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016