Mã số : Quyết định số 5055/QĐ-BCT
Tên văn bản: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 31/12/2016