Mã số : Chỉ thị số 04/CT-BCT
Tên văn bản: về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/04/2017