Mã số : Công điện số 02/CĐ-TW
Tên văn bản: ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn Phòng TT Ban Chỉ đạo Trung Ương Tăng Quốc Chính
Ngày ban hành: 17/04/2017