Mã số : Thông báo số 532/TB-ATMT
Tên văn bản: Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cục trưởng Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 16/05/2017