Mã số : Công điện số 04/CĐ-TW
Tên văn bản: áp thấp nhiệt đới trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Chánh Văn phòng Văn Phú Chính
Ngày ban hành: 27/05/2017