Mã số : 118/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ thục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/12/2011