Mã số : Công điện số 06/CĐ-TW
Tên văn bản: Phòng chống mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Ủy viên Thường Trực Ban Chỉ đạo TW - Trần Quang Hoài
Ngày ban hành: 16/06/2017