Mã số : Chỉ thị số 30/CT-TTg
Tên văn bản: Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/07/2017