Mã số : Công điện số 997/CĐ-TTg
Tên văn bản: Ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 12/07/2017