Mã số : Công điện 6325/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 15/07/2017