Mã số : Công điện số 27/CĐ-TW
Tên văn bản: Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT
Ngày ban hành: 21/07/2017