Mã số : 107/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa loảng
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/11/2009