Mã số : Công điện số 36/CĐ-TW
Tên văn bản: ứng phó với mưa lớn, lũ quét các tỉnh phía bắc
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 13/08/2017