Mã số : Công điện số 43/CĐ-TW
Tên văn bản: ứng phó với cơn bão số 6
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT
Ngày ban hành: 22/08/2017