Mã số : Công điện số 8454/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với bão số 10
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Tô Xuân Bảo - Phó TB Chỉ huy
Ngày ban hành: 13/09/2017