Mã số : Công điện số 8563 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: khắc phục hậu quả bão số 10
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/09/2017