Mã số : Công điện số 8585 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: khắc phục sự cố lưới điện do ảnh ảnh của bão số 10
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/09/2017