Mã số : Công điện số 1659/CĐ-TTg
Tên văn bản: về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/11/2017